Hľadaný výraz: 2Sam 4,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Šaulov syn mal dvoch mužov, vodcov výprav, meno jedného bolo Bána a meno druhého Rechab; boli to synovia Benjamínca Remona z Berotu, lebo aj Berot sa počítal k Benjamínovi.

1

mail   print   facebook   twitter