Hľadaný výraz: 2Sam 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený.

1

mail   print   facebook   twitter