Hľadaný výraz: 2Sam 3,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Jeho druhým bol Cheleab od manželky karmelského Nábala Abigail a tretím Absolón od Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmaiho,

1

mail   print   facebook   twitter