Hľadaný výraz: 2Sam 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia: jeho prvorodený bol Amnon od Jezraelitky Achinoamy.

1

mail   print   facebook   twitter