Hľadaný výraz: 2Sam 24,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Prišli k opevnenému Týru a všetkým mestám Hevejcov a Kanaánčanov, prišli k juhu Júdska do Bersabe.

1

mail   print   facebook   twitter