Hľadaný výraz: 2Sam 24,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Areuna povedal Dávidovi: „Nech kráľ vezme a nech obetuje, čo uzná za dobré. Pozri, voly, mláťačka, jarmá volov na drevo!

1

mail   print   facebook   twitter