Hľadaný výraz: 2Sam 24,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Preto kráľ povedal vojvodcovi Joabovi (a veliteľom vojska), ktorých mal: „Choďte po všetkých kmeňoch Izraela od Danu až po Bersabe a spočítajte ľud; chcem vedieť počet ľudu.“

1

mail   print   facebook   twitter