Hľadaný výraz: 2Sam 24,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pán poslal anjela do Jeruzalema, aby ho zničil. Ale Pán sa zľutoval nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: „Dosť už! Teraz už spusť ruku!“ Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejca Areunu.

1

mail   print   facebook   twitter