Hľadaný výraz: 2Sam 23,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Hetejec Uriáš. Spolu tridsaťsedem.

1

mail   print   facebook   twitter