Hľadaný výraz: 2Sam 23,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Joabov brat Abisai, syn Sarvie, bol hlavou tridsiatich. On zdvihol svoju kopiju na tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi.

1

mail   print   facebook   twitter