Hľadaný výraz: 2Sam 22,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Dal si mi svoj štít záchranný (pravicou si ma podporil) a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.

1

mail   print   facebook   twitter