Hľadaný výraz: 2Sam 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Majstrovi chóru. Dávid povedal slová tejto piesne Pánovi v deň, keď ho Pán vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov a zo Šaulových rúk. Povedal: „(Milujem ťa, Pane, moja sila;)

1

mail   print   facebook   twitter