Hľadaný výraz: 2Sam 20,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Amasa išiel zvolať Júdu, ale prekročil lehotu, ktorú mal určenú.

1

mail   print   facebook   twitter