Hľadaný výraz: 2Sam 20,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Joab bol nad celým izraelským vojskom. Jojadov syn Banaiáš bol nad Kereťanmi a Feleťanmi.

1

mail   print   facebook   twitter