Hľadaný výraz: 2Sam 20,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A vravela toto: „Kedysi hovorievali: »Kto sa dopytuje, dopytuje sa v Abele a dosiahne úspech.«

1

mail   print   facebook   twitter