Hľadaný výraz: 2Sam 20,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 I prišli a obliehali ho v Abel-Bet-Maáche; zdvihli proti mestu násyp. Stál až pri múre. A všetko vojsko, ktoré bolo s Joabom, sa pokúšalo múr zboriť.

1

mail   print   facebook   twitter