Hľadaný výraz: 2Sam 20,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 On prešiel cez všetky izraelské kmene do Abel-Bet-Maáchy a všetci Bochriti sa zhromaždili a išli za ním.

1

mail   print   facebook   twitter