Hľadaný výraz: 2Sam 2,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 a ustanovil ho za kráľa nad Galaádom, nad Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom.

1

mail   print   facebook   twitter