Hľadaný výraz: 2Sam 2,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale Nérov syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahanaimu

1

mail   print   facebook   twitter