Hľadaný výraz: 2Sam 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Nuž majte teraz pevné ruky a buďte udatní! Veď váš pán, Šaul, zomrel a dom Júdu mňa pomazal za kráľa nad sebou.“

1

mail   print   facebook   twitter