Hľadaný výraz: 2Sam 2,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 poslal Dávid poslov k obyvateľom Galaádskeho Jábesu s odkazom: „Nech vás požehná Pán za to, že ste svojmu pánovi, Šaulovi, preukázali túto milosť a pochovali ste ho!

1

mail   print   facebook   twitter