Hľadaný výraz: 2Sam 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Aj mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid, každého s jeho rodinou, a usadili sa v mestách Hebronu.

1

mail   print   facebook   twitter