Hľadaný výraz: 2Sam 2,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ale Joab a Abisai prenasledovali Abnera. Keď zapadlo slnko, prišli do Gabaat Amy, ktorá je naproti pustému údoliu na ceste do Gabaonu.

1

mail   print   facebook   twitter