Hľadaný výraz: 2Sam 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Nérov syn Abner a sluhovia Šaulovho syna Isboseta vyrazili z Mahanaimu do Gabaonu.

1

mail   print   facebook   twitter