Hľadaný výraz: 2Sam 18,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom Joab povedal Kušitovi: „Choď, oznám kráľovi, čo si videl!“ Kušita sa uklonil pred Joabom a odbehol.

1

mail   print   facebook   twitter