Hľadaný výraz: 2Sam 17,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Dávid prišiel do Mahanaimu, Absolón (on a všetci muži Izraela s ním) prešiel cez Jordán.

1

mail   print   facebook   twitter