Hľadaný výraz: 2Sam 16,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Achitofel povedal Absolónovi: „Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal strážiť palác! Keď celý Izrael uvidí, že si sa zošklivil svojmu otcovi, dostanú smelosť všetci, čo sú s tebou.“

1

mail   print   facebook   twitter