Hľadaný výraz: 2Sam 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Dávid zašiel trocha za kopec, išiel mu naproti Mifibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo dvesto chlebov, sto hrozienkových koláčov, sto fíg a mech vína.

1

mail   print   facebook   twitter