Hľadaný výraz: 2Sam 15,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Po uplynutí štyridsiatich rokov povedal Absolón kráľovi: „Pôjdem a splním v Hebrone sľub, ktorý som urobil Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter