Hľadaný výraz: 2Sam 15,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolónovi: »Som tvoj sluha, kráľu; bol som sluhom tvojho otca, ale odteraz som tvojím sluhom,« tak mi môžeš zmariť Achitofelovu radu.

1

mail   print   facebook   twitter