Hľadaný výraz: 2Sam 15,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Keď Dávid došiel na hrebeň, kde sa klaniavali Bohu, hľa, išiel mu v ústrety Arachita Chusai s roztrhnutým odevom a so zemou na hlave.

1

mail   print   facebook   twitter