Hľadaný výraz: 2Sam 15,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Keď Dávidovi zvestovali: „Achitofel je medzi sprisahancami s Absolónom,“ Dávid povedal: „Urob, Pane, hlúpou Achitofelovu radu!“

1

mail   print   facebook   twitter