Hľadaný výraz: 2Sam 15,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Dávid však vystupoval na Olivovú horu a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a išiel bosý. A z ľudu všetci, ktorí boli s ním, mali zahalenú hlavu, kráčali nahor a stále plakali.

1

mail   print   facebook   twitter