Hľadaný výraz: 2Sam 15,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A Dávid povedal Etaimu: „Choď, prejdi!“ Gétejec Etai teda prešiel, aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním.

1

mail   print   facebook   twitter