Hľadaný výraz: 2Sam 14,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A hľa, povstal celý rod proti tvojej služobnici. Hovoria: »Vydaj toho, čo si zabil brata, nech ho zabijeme za život jeho brata, ktorého zabil, a vyhladíme aj dediča!« Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi ostal, aby po mojom mužovi neostalo meno ani potomstvo na zemi.“

1

mail   print   facebook   twitter