Hľadaný výraz: 2Sam 14,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Potom pôjdeš ku kráľovi a budeš mu takto hovoriť.“ A Joab jej vložil do úst slová.

1

mail   print   facebook   twitter