Hľadaný výraz: 2Sam 14,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Ale Boh neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal od seba.

1

mail   print   facebook   twitter