Hľadaný výraz: 2Sam 14,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Žena povedala: „Prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď kráľ vypovedal to slovo, je to priam hriech, lebo kráľ nedovoľuje, aby sa vrátil jeho vyhnanec!

1

mail   print   facebook   twitter