Hľadaný výraz: 2Sam 14,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Vtedy žena vravela: „Môže tvoja služobnica povedať svojmu pánovi slovo?“ Odpovedal: „Vrav!“

1

mail   print   facebook   twitter