Hľadaný výraz: 2Sam 14,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Odpovedala: „Nech si kráľ spomenie na Pána, svojho Boha, aby pomstiteľov krvi, ktorí chcú zabíjať, nebolo priveľa a aby nezabili môjho syna!“ Odpovedal: „Ako žije Pán, tvojmu synovi nepadne ani vlások na zem!“

1

mail   print   facebook   twitter