Hľadaný výraz: 2Sam 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom sa stalo toto: Dávidov syn Absolón mal krásnu sestru menom Tamar a zamiloval sa do nej Dávidov syn Amnon.

1

mail   print   facebook   twitter