Hľadaný výraz: 2Sam 12,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie.“

1

mail   print   facebook   twitter