Hľadaný výraz: 2Sam 12,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 A ľud, ktorý v ňom bol, vyviedol, roztrhal pílami, železnými mláťačkami a železnými sekerami a pohádzal ich do tehliarskej pece. Podobne naložil so všetkými mestami Amončanov. Potom sa Dávid a celé vojsko vrátilo do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter