Hľadaný výraz: 2Sam 12,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Joab poslal k Dávidovi poslov so správou: „Bojoval som proti Rabe a Vodné mesto som aj zaujal.

1

mail   print   facebook   twitter