Hľadaný výraz: 2Sam 12,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Joab však bojoval pri Rabe Amončanov a zaujal kráľovské mesto.

1

mail   print   facebook   twitter