Hľadaný výraz: 2Sam 12,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Jeho sluhovia sa ho pýtali: „Čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si a keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ!“

1

mail   print   facebook   twitter