Hľadaný výraz: 2Sam 11,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Dávid sa dal o žene dopytovať a povedali mu: „To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša!“

1

mail   print   facebook   twitter