Hľadaný výraz: 2Sam 11,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Nato Dávid povedal poslovi: „Toto povedz Joabovi: »Nech ťa tá vec netrápi! Veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúcaj ho!« Takto ho posmeľuj!“

1

mail   print   facebook   twitter