Hľadaný výraz: 2Sam 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď uplynul rok, v čase, keď králi vychádzajú (do vojny), vyslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustošili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter