Hľadaný výraz: 2Sam 10,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 a Adadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Adadezerovho vojska Sobachom.

1

mail   print   facebook   twitter